Тел.: +359 888 225 673 | Email:

Хаспели - "GEDA"

GEDA Fix Lift 250

GEDA Fix Lift 250

Хаспели - "GEDA"

Хаспели - "GEDA"

Отдаване под наем на строителни подемници - за вашият нов строеж, за саниране на вашата сграда, за ремонт.

Нашите парньори

https://www.bulgariandivingacademy.bg/
https://www.dive.bg/
https://geda.bg/en/