Тел.: +359 888 225 673 | Email:

GEDA 500 Z/ZP

Направете запитване

Транспортната платформа GEDA 500 Z / ZP предлага проста и висококачествена транспортна система за материали и хора с просторна транспортна платформа, която не е затворена отгоре.

Добре известните стоманени мачтни сегменти на GEDA стоят за лесен монтаж директно от транспортната платформа до височина 100 m. Без да използвате кран, можете да поставите удобните сегменти на мачтата от 1,5 м и да ги закрепите с винтове и застопоряващи гайки.

За да се предотврати падането на хора, на всички места за товарене и разтоварване се монтират галванизирани врати с механично заключени плъзгащи се части.

Нашите парньори

https://www.bulgariandivingacademy.bg/
https://www.dive.bg/
https://geda.bg/en/