Тел.: +359 888 225 673 | Email:

Услуги

Предлаганите сглобяеми строителни скелета се отличават преди всичко със своята простота и икономичност за сметка на свеждане на теглото им до минимум, благодарение на непрекъснатото усъвършенстване на конструкциите им без загуба на устойчивост.

Скелета Layher

Скелета Layher

Хаспели - "GEDA"

Хаспели - "GEDA"

Тръби за отпадъци -"GEDA"

Тръби за отпадъци -"GEDA"

Сцени/Трибуни

Сцени/Трибуни

Стълбищни клетки

Стълбищни клетки

Тенти и покриви

Тенти и покриви

Спортни съоръжения

Спортни съоръжения

Генератори

Генератори

Нашите парньори

https://www.bulgariandivingacademy.bg/
https://www.dive.bg/
https://geda.bg/en/