Тел.: +359 888 225 673 | Email:

GEDA 1500 Z/ZP

Направете запитване

За разлика от обикновените материални подемници, за които превозът на хора е строго забранен, GEDA 1500 Z / ZP може да транспортира 7 души в допълнение към стоките, веднага след като бъде превключен в оперативния режим "транспортна платформа".

Както и при останалите транспортни платформи GEDA с двойни мачти, можете да избирате между много различни платформи както и различни видове покриви.

Товарните платформи осигуряват достатъчно пространство за обемисти и тежки строителни материали. Това може да помогне за подобряване на логистиката на място.

За да се предотврати падането на хора, на всички места за товарене и разтоварване се монтират горещо поцинковани врати с механично заключване на всички товарни и разтоварни точки.

Нашите парньори

https://www.bulgariandivingacademy.bg/
https://www.dive.bg/
https://geda.bg/en/