Тел.: +359 888 225 673 | Email:

Предимства на скеле Layher Allround

Вече повече от 25 години скелето Layher Allround е инвестиция в оптимизирана и цялостна система от стомана или алуминий. Нейните предимства се коренят в уникалната му функционалност, която позволява:

По-добро разпределяне на натоварването: Клина и вертикалната опора са така разположени, че осигуряват централно разпределяне на натоварването.

Находчива технология на свързване. Безопасно сглобяване от един човек на всякаква височина. Плъзването на главата на клина над розетките и поставянето на клина в отвора моментално застрахова компонента … и един удар с чук по клина превръща свръзката от структурна сглобка в здраво и устойчиво съединение, разпределящо натоварването.

Отличен дизайн

В една розетка (розетките са разположени на 0.5 м една от друга) могат да се направят до 8 връзки и да се получи структурно идеална многопосочна свръзка.

Бързо сглобяване

Четирите тесни отвора в розетката автоматично центрират хоризонталните греди под прав ъгъл. Четирите широки отвора позволяват поставянето на хоризонтални греди и диагонални подпори под нужния ъгъл. Сглобяването на системата е лесно разбираемо и се усвоява бързо.

Одобрения и сертификации:

Скеле Allround от стомана въз основа на EN 1 2811.

Скеле Allround от алуминий - Z-8.1-64.1, Съответства на HD 1000, Британски стандарт 1139, част 5, и други стандарти, плюс множество национални одобрения.

"Скеле" ООД е предлага Layher Allround.

Нашите парньори

https://www.bulgariandivingacademy.bg/
https://www.dive.bg/
https://geda.bg/en/