Тел.: +359 888 225 673 | Email:

Мултифункционална спортна зала "Арена Армеец"

Направете запитване

"Скеле" ЕООД участва в изграждането й, както и в изграждането на много други ключови сгради в страната.

Нашите парньори

https://www.bulgariandivingacademy.bg/
https://www.dive.bg/
https://geda.bg/en/