Тел.: +359 888 225 673 | Email:

ИПК Родина

Направете запитване

Изцяло обновената фасада на Полиграфическия комплекс в ремонтирана с висококачествено скеле под наем с изпълнител "Скеле" ЕООД.

Нашите парньори

https://www.bulgariandivingacademy.bg/
https://www.dive.bg/
https://geda.bg/en/