Тел.: +359 888 225 673 | Email:

AES Марица Изток - кумини

Направете запитване

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД е най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България. Тя е една от трите електроцентрали в комплекс „Марица Изток”, който е разположен в югоизточната част на страната.

Нашите парньори

https://www.bulgariandivingacademy.bg/
https://www.dive.bg/
https://geda.bg/en/