Тел.: +359 888 225 673 | Email:

Проекти

Благодарение на високото качество на предлаганите материали в съчетание с висок професионализъм, фирмата е участвала и реализирала редица проекти. Един, от които е изграждането на Многофункционална Спортна зала.

Други проекти, в които участва фирма "Скеле" ЕООД, е ремонт на Издателско Полиграфически Kомплекс Родина.

ИПК РОДИНА

Пожароприложен Спорт

Пожароприложен Спорт

Академия на МВР

Академия на МВР

Tеразид ЕООД

Tеразид ЕООД

Нашите парньори

https://www.bulgariandivingacademy.bg/
https://www.dive.bg/
https://geda.bg/en/